آخرین اخبار مدارس


29 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ترنم مولانژاد

مسابقه: پرسش مهراداره آموزش و پرورش

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

مبینا قضایی

مسابقه: طرح مصباح الهدی (سیره حضرت زهرا(س))نقاشی

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

مهدیس اسماعیلی

مسابقه: فرهنگی هنری / وبلاگ

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

آلینا آهنگ

مسابقه: انشا نماز

رتبه: سوم

هنرستان دخترانه سما

ستایش کیانی

مسابقه: جشنواره نوجوان سالم / نقاشی آبرنگ

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

درسا آئینی

مسابقه: فرهنگی هنری / عکاسی

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

کیانا زهیری

مسابقه: طرح مصباح الهدی (سیره حضرت زهرا(س))نقاشی

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

مهدیس اسماعیلی

مسابقه: طرح مصباح الهدی (سیره حضرت زهرا(س))وبلاگ

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

زهرا محمودیان

مسابقه: طرح قدس (طرح قرآن در سما )

رتبه: دوم

هنرستان دخترانه سما

پونه کوچک دزفولی

مسابقه: جشنواره نوجوان سالم / قلم فلزی

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

ملیکا شمبوری

مسابقه: طرح مصباح الهدی (سیره حضرت زهرا(س))عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا قدبنان

مسابقه: طرح قدس (طرح قرآن در سما)

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمود اقاپور رودپشتي

1386/04/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده مبينا ميرخاني

1380/04/08

دبستان پسرانه سما

محمدماهان بريري

1388/04/02

دبستان پسرانه سما

سيدعلي تقوي كردخيلي

1388/04/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه اسمعيلي كسوتي

1381/04/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پريسا راعي

1379/04/07

دبستان پسرانه سما

مهرزاد چهره پرداز

1390/04/05

دبستان پسرانه سما

اميررضا نورزاد

1390/04/07