آخرین اخبار مدارس


06 اسفندپیش دبستان و دبستان دخترانه

05 اسفندپیش دبستان و دبستان دخترانه

09 بهمنپیش دبستان و دبستان دخترانه

08 بهمنپیش دبستان و دبستان دخترانه

08 بهمنپیش دبستان و دبستان دخترانه

05 بهمندبستان پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهارت های اساسی زندگی

کریس ال

روانشناسی

دبستان پسرانه

داستانهای الفباجلد1

داریوش صادقی/فاطمه ندافی

گسترش گنجینه لغات

پیش دبستان و دبستان دخترانه

بازی با نور و رنگ در اعماق دریاها

کلاد دلافسه

«بازی با نور و رنگ»

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مجموعه ی دانشوران دیروز و امروز

حسن سالاری, لین وان گورپ, لیزا

مجموعه‌ای است که در

پیش دبستان و دبستان دخترانه

چرا بترسم

نوریا روکا

چرا بترسم

دبیرستان دوره اول دخترانه

پدر ، عشق ،پسر

سید مهدی شجاعی

مذهبی

هنرستان دخترانه

برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد

وین دایر

عرفان

پیش دبستان و دبستان دخترانه

چرا بترسم

نوریا روکا

چرا بترسم

پیش دبستان و دبستان دخترانه

خرس‌های تو رختخواب و شب طوفانی و ترسناک

پاول برایت

داستان یک شب

هنرستان دخترانه

شکر گذاری

راندا برن

عرفانی

پیش دبستان و دبستان دخترانه

آبنبات چوبی قرمز بزرگ

رخسانا خان

تفاوت‌های فرهنگی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان دخترانه

تکتم کیایی

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

سیده الینا هاشمی

مسابقه: چهارمین مسابقات پاسداشت زبان فارسی(سعدی شناسی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

سیده الینا هاشمی

مسابقه: سخنوری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

ستایش جعفری

مسابقه: چهارمین مسابقات پاسداشت زبان فارسی(سعدی شناسی)

رتبه: اول

هنرستان دخترانه

سارینا حبیب زاده

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

سیده الینا هاشمی

مسابقه: چهارمین مسابقات پاسداشت زبان فارسی(سعدی شناسی)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه زمانی

مسابقه: مسابقات مصباح الهدی(رسول مهربانی)

رتبه: دوم

هنرستان دخترانه

پونه کوچک دزفولی

مسابقه: ماکروفتوگرافی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه کبیریان

مسابقه: داستان کوتاه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

ستایش جعفری

مسابقه: چهارمین مسابقات پاسداشت زبان فارسی(سعدی شناسی)

رتبه: اول

هنرستان دخترانه

مهنا کاوه

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول

هنرستان دخترانه

پارمیس پور حسین

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


هنرستان دخترانه

مهنا کاوه

کارگاه نو آوری

متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستان و دبستان دخترانه

آريتا اكبريان ساروي

1391/01/31

پیش دبستان و دبستان دخترانه

آيلين رمضان نژادارفعي

1391/01/28

پیش دبستان و دبستان پسرانه

اميرحسين صفريان نودهي

1391/01/31

هنرستان دخترانه

فاطمه رنجبر گله دوني

1384/01/25

پیش دبستان و دبستان دخترانه

آوينا اصغري

1393/01/28

هنرستان دخترانه

ستايش شيخ رحيمي

1383/01/24

پیش دبستان و دبستان پسرانه

فرنام صادقي استاني

1392/01/31

هنرستان دخترانه

زينب صابريان

1382/01/29

پیش دبستان و دبستان دخترانه

آوين دوستداركل كناري

1392/01/28

دبیرستان دوره اول دخترانه

سيده ستايش سيادتي

1387/01/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه

معصومه سليماني تلوباغي

1384/01/30

دبستان پسرانه

اميرصالح خسته بند

1389/01/28

دبیرستان دوره اول دخترانه

مبينا رستميان

1385/01/26

پیش دبستان و دبستان دخترانه

ستيا صدرالهي

1392/01/29

هنرستان دخترانه

ملينا سيد پور گرمرودي

1384/01/23