آخرین اخبار مدارس


29 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

هنرستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه صالحی

مسابقه: فرهنگی و هنری/مقاله نویسی

رتبه: دوم

هنرستان دخترانه سما

پانیذ جذبانی

مسابقه: جشنواره نوجوان سالم / گرافیک

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

آزاده عبادی

مسابقه: فرهنگی هنری / رنگ روغن

رتبه: سوم

هنرستان دخترانه سما

پانیذ جذبانی

مسابقه: طرح مصباح الهدی (سیره حضرت زهرا(س))نقاشی

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

آلینا آهنگ

مسابقه: انشا نماز

رتبه: سوم

هنرستان دخترانه سما

رودابه کلانتری

مسابقه: فرهنگی هنری / آبرنگ

رتبه: سوم

هنرستان دخترانه سما

حانیه کشیری

مسابقه: طرح مصباح الهدی (سیره حضرت زهرا(س)) عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پارمیس جعفر پور

مسابقه: آمادگی جسمانی

رتبه: دوم

هنرستان دخترانه سما

پارمیدا شمس

مسابقه: فرهنگی هنری / نقاشی خط

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کوثر محمدی

مسابقه: آمادگی جسمانی

رتبه: دوم

هنرستان دخترانه سما

مهدیس اسماعیلی

مسابقه: فرهنگی هنری / وبلاگ

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

کیانا زهیری

مسابقه: آمادگی جسمانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان دخترانه سما

آوا عشايري

1379/05/25

هنرستان دخترانه سما

فاطمه محمداميني

1381/05/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا دانافر

1379/05/28

هنرستان دخترانه سما

آلينا آهنگ

1380/05/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سامينا سالخورده

1382/05/28

دبستان پسرانه سما

بهداد شكري

1388/05/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرو وندادي

1379/05/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگار رخشان

1380/05/29