آخرین اخبار مدارس


30 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه

30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

30 آذرهنرستان دخترانه

21 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه

20 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه

20 آذرهنرستان دخترانه

10 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

06 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه

03 آذرهنرستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

هنرستان دخترانه

هنرستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

پدر ، عشق ،پسر

سید مهدی شجاعی

مذهبی

هنرستان دخترانه

برای هر مشکلی راه حل معنوی وجود دارد

وین دایر

عرفان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهارت های اساسی زندگی

کریس ال

روانشناسی

هنرستان دخترانه

شکر گذاری

راندا برن

عرفانی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان دخترانه

شیدا مافی

مسابقه: پرسش مهر چگونه مدرسه شاد داشته باشیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرعلی غلامی

مسابقه: کشتی آزاد

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرحسین نوبخت

مسابقه: مصباح الهدی-نقاشی بامدادرنگی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه

پرنیا قربانی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: اول

هنرستان دخترانه

فاطمه زهرا سورتچی

مسابقه: یلدای مهر98

رتبه: سوم

هنرستان دخترانه

فاطمه یزدان مهر

مسابقه: یلدای مهر98

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

امیررضادومیرکلایی

مسابقه: کشتی آزاد

رتبه: اول

هنرستان دخترانه

زهرا محمد قاسمی

مسابقه: یلدای مهر98

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

سامان حسنی

مسابقه: پرواز بادبادک ها

رتبه: رتبه برتر

هنرستان دخترانه

شیرین مافی

مسابقه: پرسش مهر چگونه مدرسه شاد داشته باشیم

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرعلی عبدالله پور

مسابقه: شنا 50متر قورباغه

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیرعلی علیزاده

مسابقه: کشتی آزاد

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه زهراگلبابایی مهدیساپاکدل

بررسی گرایش نوجوانان به موادمخدر

هنرستان دخترانه

مهنا کاوه

زندگی سعدی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

درسا عظیمی پریا شیرخانی

چالشهای فضای مجازی

دبیرستان دوره اول دخترانه

باران محمودی ضحارضایی فاطمه یوسفیان زهرا یوسفیان آیناز مجیدی

فضای مجازی چیست

دبیرستان دوره اول دخترانه

محدثه غلامی صدیقه محسنی

مهارت نه گفتن

دبیرستان دوره دوم دخترانه

درسا عظیمی پریا شیرخانی

چالشهای فضای مجازی

هنرستان دخترانه

فاطمه اثنی عشری

پرسش مهر مدرسه شاد

متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان دخترانه

فاطمه زهرا سورتچي پاك نژاد

1381/11/01

دبستان پسرانه

امين علي اسمعيلي

1389/11/04

هنرستان دخترانه

فاخره ايرانپور

1380/11/05

دبستان پسرانه

رضا خيري

1386/11/08

دبستان پسرانه

سيدايليا محمدي جركل

1389/11/04

دبستان پسرانه

محمدپارسا خانلري كوچكسرائي

1390/11/07

دبیرستان دوره اول دخترانه

نورا احمدي قاجاري

1385/11/08

هنرستان دخترانه

نجمه عموئي

1380/11/04

پیش دبستان و دبستان دخترانه

باران نيك قامت

1392/11/06

دبستان پسرانه

سيدكيان طاهرپور

1389/11/07