آخرین اخبار مدارس


28 فروردیندبستان پسرانه سما

11 دیدبستان پسرانه سما

25 آذردبستان پسرانه سما

25 آذردبستان پسرانه سما

25 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 آذردبستان پسرانه سما

15 آباندبستان پسرانه سما

13 آباندبستان پسرانه سما

07 آباندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درسا عظیمی

مسابقه: انشاء نماز

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

پونه کوچک دزفولی

مسابقه: فرهنگی هنری- طراحی جلد

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

درسا آئینی

مسابقه: فرهنگی هنری-عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شینا شمسی پور

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستی جعفری

مسابقه: نقاشی قصص قرآنی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طهورا مومنی

مسابقه: نقاشی (گواش)

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

شیدا مافی

مسابقه: نوجوان سالم-طراحی با مداد

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه خاطری

مسابقه: جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیثه مولایاری

مسابقه: لبخند مادر (متن ادبی)

رتبه: اول

هنرستان دخترانه سما

شیدا مافی

مسابقه: فرهنگی هنری- کاریکاتور

رتبه: دوم

هنرستان دخترانه سما

معصومه طلایی

مسابقه: کتابخونی

رتبه: سوم

هنرستان دخترانه سما

سپیده هاشمی

مسابقه: فرهنگی هنری-عکاسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين نوبخت آهي دشتي

1390/03/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا افضلي قرباني

1383/03/05

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدرضا مهدوي درواري

1390/03/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پري ناز وفائي نيا

1385/03/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديثه مولاياري

1385/03/04

هنرستان دخترانه سما

آيلين مس كار

1380/03/05

دبستان پسرانه سما

سيدايليا ميرمحمديبرنتي

1388/03/02

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي بيك نژادملكشاه

1386/03/04

دبستان پسرانه سما

سيدطاها صالحي نيا

1388/03/06